De eerste mens
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Deze Yurls pagina is bedoeld voor leerkrachten en in sommige opzichten kinderen.

Het is een uitwerking van kosmische educatie voor het montessorionderwijs.

De kernvraag als ' Wie ben ik?' staat daarbij centraal.

 

De bedoeling van Ke is dat kinderen inzien dat de mens een onderdeel is van onze aarde. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van het geheel. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van de mens, ook al behoort dit niet tot de kerndoelen van het basisonderwijs.

 

Ke -mits goed aangeboden- gaat verder dan de kerndoelen. Montessorileerkrachten worden geschoold om -zonder methode- KE te geven.

Deze Yurls pagina's ondersteunen de leerkracht door een inhoudelijke kader te geven.

 

Andre Gilara

Kosmisch concreet

(Advertentie voor leraar of ouder)